Zum Inhalt springen

Eberspächer viedais un ilgtspējīgais automobiļu aprīkojums

Tas, ka miljonos transportlīdzekļu tiek ievēroti visstingrākie emisijas noteikumi, ir mūsu inovatīvās izplūdes gāzu tehnoloģijas produktu nopelns. Šodien iespējams novērst vairāk nekā 95 procentus kaitīgo vielu. Šajā pozitīvajā tendencē lielu ieguldījumu ir devis uzņēmums Eberspächer. Tieši tāpat kā CO2 samazināšanā, kur mēs lielu uzsvaru liekam uz vieglo konstrukciju tehnoloģiju, jauniem materiāliem un inovatīvām izplūdes gāzu koncepcijām, kas piemērotas efektīviem dzinējiem.

Arī mūsu autonomās apsildes iekārtas nodrošina aktīvu ieguldījumu vides aizsardzībā: „siltums stāvot“ aiztaupa videi un dzinējam kaitīgo auksto iedarbināšanu, turklāt sniedz ievērojamu priekšrocību drošības un komforta ziņā.

Tieši tāpat kā mūsu gaisa kondicionēšanas sistēmas autobusiem: tās izceļas ar ekoloģisko drošību un augstu ekonomiskumu. Arī transportlīdzekļu elektronikā mūsu inovatīvās tehnoloģijas izpaužas kā taupīgs resursu izmantojums.