Zum Inhalt springen

Īsi par Eberspächer

Svarīgi uzņēmumu grupas rādītāji

Apgrozījums milj. EUR (tai skaitā ārzemēs procentos)

Umsätze in Millionen EUR (davon Auslandsanteile in Prozent)

Ieguldījums pētījumos un attīstībā milj. EUR

Forschungs- und Entwicklungsaufwand in Millionen EUR

Ieguldījumi pamatfondos* milj. EUR

Umsätze Unternehmensgruppe Eberspächer in Millionen EUR

Darbinieku skaits**