Zum Inhalt springen

Likumu ievērošana – uzņēmējdarbības rīcības standarti

Compliance – die Standards geschäftlichen Verhaltens

Kopš Jakobs Eberšpehers 1865. gadā nodibināja amatniecības uzņēmumu, nosaukums Eberspächer apzīmē ne vien izcilus produktus, bet arī jau piektās paaudzes ģimenes uzņēmuma vērtības, kas kopā ar darbiniekiem ir konkretizētas mūsu uzņēmuma pamatprincipos. Tiesību un likumu ievērošana, sekošana iekšējiem noteikumiem, kā arī ētisko pamatvērtību ievērošana vienmēr un visur (likumu ievērošana) ir mūsu bāze, uz kuras balstās ekonomiskie sasniegumi. Turklāt apzināmies savu sociālo atbildību darbinieku, sadarbības partneru un kolektīva priekšā, kā arī atbildību par vides saglabāšanu un dabas resursu taupīšanu. Šādi mēs vēlamies ne vien dot ieguldījumu sava uzņēmuma un kolektīva ilgtspējīgā attīstībā, bet arī iegūt un saglabāt visu savu darbinieku un sadarbības partneru uzticību.

Mūsu rīcības kodekss apvieno vienā dokumentā svarīgākos pamatprincipus, kas regulē tiesībām un likumiem atbilstošu rīcību, kā arī morāli un ētiski nevainojamu izturēšanos saimnieciskajos darījumos un savstarpējās attiecībās Eberspächer grupas ietvaros.

Eberspächer sagaida, ka sadarbības partneri ievēros speciālo "Business Partner Code of Conduct" (sadarbības partneru rīcības kodeksu).