Zum Inhalt springen

Vērtības un tiesības

Mēs esam sev kā mērķi izvirzījuši automobiļu progresu: labāka vides aizsardzība, vairāk drošības un vairāk komforta ceļu satiksmē – tāpēc vēlamies sniegt aktīvu ieguldījumu ar saviem produktiem. Neskatoties uz tehnoloģiju un ekonomikas straujo dinamiku, klienti, darbinieki un sadarbības partneri var paļauties uz konstantām vērtībām: ilgā periodā izveidotu un paredzamu ģimenes uzņēmuma politiku un 150 gados izkoptu vērtību kultūru:

Klienti
Apmierināti klienti ir mūsu komercdarbības pamats: Savas domas un darbus mēs koncentrējam uz produktiem un pakalpojumiem, ko varam piedāvāt klientiem un sadarbības partneriem.

Darbinieki
Mūsu darbinieki izbauda lielas un plašas telpas. Mēs investējam tālākizglītībā, stimulējam talantus, patstāvīgu domāšanu un atbildīgu rīcību. Ir pietiekami daudz resursu, lai varētu virzīt uz priekšu svaigas idejas.

Kooperācija
Uzsvars tiek likts uz godīgu sadarbību un centieniem izveidot stabilas iekšējās un ārējās attiecības visos līmeņos. Sadarbību, vērstu uz kopējiem panākumiem, raksturo lojalitāte, cieņa, tolerance un savstarpēja uzticēšanās.

Atbildība
Uzņēmuma atbildība mūsu izpratnē nebeidzas aiz rūpnīcas vārtiem, bet gan aptver visu ražošanas un piegādes ķēdi. Mūsu mērķis ir panākt ekoloģiski ilgtspējīgu bilanci visām savām aktivitātēm un produktiem.