Skip navigation

Eberspächer zvanu centrs Torgelovā

Atbild uz jautājumiem, piepilda vēlmes, risina problēmas: Eberspächer pakalpojumu spektrs vairs nav iedomājams bez kompetentas klientu konsultēšanas, izmantojot telefonu, faksu vai e-pastu.

Kurš vēršas pie Eberspächer ar jautājumu, tas automātiski "nonāk" Torgelovā pie Eberspächer Heizgeräte GmbH. Šeit izvietota gan tehnisko jautājumu dežūrlīnija, paredzēta darbnīcām un autonamiem, gan arī dežūrlīnija galapatērētājiem. 10 darbinieki "ir pati uzmanība", uzklausot klientu vajadzības – vai tās būtu detalizētas tehniskās zināšanas vai vispārēja informācija par produktu.

Turklāt tiek veikta arī jautājumu rūpīga statistiska izvērtēšana un zinātniska kvalitātes kontrole, lai turpinātu Eberspächer pakalpojumu optimizāciju.

Mūsu zvanu centra pakalpojumu spektrs

  • Zvanu pieņemšana un atbildēšana
  • Zvanītāja un sarunas satura reģistrācija
  • E-pastā un pa faksu saņemto jautājumu apstrāde un atbildēšana
  • Informatīvo materiālu izsūtīšana
  • Savāktās informācijas analīze un izvērtēšana ar modernāko elektronisko datu apstrādi

2005. gadā vien tehnisko jautājumu dežūrdienesta līnijā notika gandrīz 43 000 sarunu, bet galapatērētāju dežūrdienesta līnijā (kura sāka darboties 2005. g. 1. septembrī) vairāk nekā 5500 sarunu. Klientu uzslavas nebija ilgi jāgaida: plaša klientu aptauja, kas tika veikta 2005. gadā, uzrādīja teicamus pieejamības un apmierinātības rādītājus.

Eberspächer dežūrdienesta līniju darba laiks
No oktobra līdz martam: Pirmdien – piektdien no plkst. 7.00 līdz 18.00
No aprīļa līdz septembrim: Pirmdien – piektdien no plkst. 8.00 līdz 17.00