Skip navigation

Eberspächer Heizung Vertriebs-GmbH & Co. KG garantijas pakalpojumi

Rīcība garantijas gadījumos ir svarīgs uzņēmuma servisa kvalitātes rādītājs. Lai klientiem varētu piedāvāt optimālus pakalpojumus arī šajā sektorā, Eberspächer garantijas preču apmaiņas punktu visiem Eiropas klientiem ir koncentrējis Torgelovā.

Tātad ieinteresētajām darbnīcām visos jautājumos ir viens adresāts – un daudzos gadījumos tās var internetā lietot mūsu lietotājam draudzīgo partneru portālu, lai pavisam vienkārši pieteiktu savas pretenzijas.

Ko piedāvā mūsu garantijas serviss:

Iesnieguma apstrāde
Garantijas pakalpojuma iesniegumu apstrāde un akceptēšana, kā arī iesniegumu reģistrācija un apstrāde servisa portālā

Reklamāciju apstrāde
Mutisko un rakstisko sūdzību pieņemšana un apstrāde saistībā ar garantijas pakalpojuma iesniegumiem

Apmaiņas iekārtu ražošana
Veco iekārtu sagatavošana vai remonts garantijas pakalpojumu vai pēcgarantijas atbalsta nolūkiem iekšzemē un ārvalstīs

Diagnostika
No tirdzniecības un pirmreizējās aprīkošanas saņemto bojāto autonomo apsildes iekārtu un komponentu izpēte, kā arī rezultātu reģistrācija servisa portālā

Analīze
Katru mēnesi notiek garantijas gadījumu izvērtēšana, lai nepārtraukti uzlabotu produktu klāsta kvalitāti.