Skip navigation

Impulsi rītdienas mobilitātei

Jūs meklējat kompetentu ekspertu, kurš gādā ne vien par siltumu visdažādākajos transportlīdzekļos, bet arī par optimālu klimatu, pārvarot jebkurus izaicinājumus? Tad Eberspächer ir pareizā izvēle. Tas ir īpašs apvienojums, ko veido klienta vajadzību izpratne, uzņēmēja atbildība un augsti motivēti darbinieki, kas padara Eberspächer par pavisam īpašu partneri – gaisa kondicionēšanas ekspertu. Iesaistīti visā pasaulē izkliedētajā Eberspächer grupā, mēs vienmēr esam tur, kur esam jums vajadzīgi – un ar tieši tādu pakalpojumu spektru, kādu jūs meklējat. Izaiciniet mūs.

Attīstība – inovācijas šodienai un rītdienai
Apsildes tehnikai arī turpmāk tiks izvirzītas aizvien augstākas prasības. Ekoloģija, ekonomija, akustika, efektivitāte, alternatīvās degvielas, ilgs kalpošanas laiks, moduļu princips, termiskā vadība vai jaunas piedziņas tehnoloģijas: visi šie aspekti nosaka gan mūsu, gan mūsu klientu panākumus. Tāpēc mēs nepārtraukti strādājam, lai optimizētu savas izstrādes metodes un rastu koncepcijas inovatīviem, jaudīgiem jauniem risinājumiem.

Iepirkumiem – stratēģiska nozīme
Tā kā mēs aizvien vairāk koncentrējamies uz savām pamatdarbības sfērām un pieaug arī pirkto pakalpojumu sarežģītība, iepirkumi iegūst stratēģisku nozīmi. Svarīgs aspekts šeit ir piegādātāju pārvaldība. Līdz ar to jau lēmums uzticēt pasūtījumu nosaka attīstības virzienu, jo kvalitāte un izmaksas noteicoši ietekmē mūsu galaproduktus. Spektrs sniedzas krietni tālāk par materiālu grupu pārvaldību ar tās sistemātisko visu radušos izmaksu ievērošanu (Total Cost of Ownership) līdz pat iepirkuma procesa integrācijai.

Loģistika – pamatdarbības sfēra ar augstu izdevīgumu klientiem
Loģistika kā iekšēja pamatdarbības sfēra rada augstu klienta apmierinātības pakāpi mūsu sadarbības partneriem. Loģistikas darbinieki jau no pieprasījuma fāzes piedalās produkta radīšanas procesā un garantē loģistikas klientu prasību ievērošanu līdz pat gatavībai ražot sērijveidā. Loģistikas procesi no piegādātāja līdz klientam tiek savstarpēji saskaņoti un aplūkoti kā vienots veselums.

Kvalitāte – augstākajā līmenī
Kā kvalitātes un tehnoloģiju līderi mēs visos sektoros – produkti, pakalpojumi un procesi – ievērojam kļūdu neesamības stratēģiju un darbā stingri vadāmies pēc mūsu devīzes „Kvalitāte rada vērtību”. Mūsu kvalitātes izpratne apvienojumā ar klientu noteikto kvalitātes mērauklu gādā, lai visā vērtību radīšanas ķēdē saglabātos nemainīgi augsts standarts.

Ražošana – uz procesu orientēta rūpnīca
Ražošanas augstās prasības, kas izvirzītas kvalitātei, drošumam un termiņu ievērošanai, mēs varam izpildīt vienīgi ar jaunām koncepcijām, tehnoloģijām un iekārtām, kā arī augsti kvalificētiem darbiniekiem. Visi procesi ražošanas sektorā ir pakārtoti nepārtrauktam ciklam, ko veido projektēšana, aktivitātes, kontrole un uzlabošana, un tas viss ar vienu vienīgu mērķi: apmierināti klienti.