Skip navigation

EasyScan – autonomās apsildes diagnostikas un servisa rīks

Diagnostikas un servisa rīks EasyScan nesen tika pārveidots, lai nodrošinātu saderību ar jaunajām apsildes ierīcēm un vadības elementiem ar CAN komunikāciju. EasyScan joprojām ir pilnībā saderīga ar iepriekšējo versiju ierīcēm, tas nozīmē, ka līdz šim atbalstītās apsildes ierīces un vadības elementi tiks atbalstīti arī turpmāk. Datora programmatūra iebūvētajā lietotāja interfeisā ir papildināta ar jauniem produktiem, bet pamatā ir saglabāta līdzšinējā pārbaudītā struktūra.


Priekšrocības:

 • Aktuālo darba stāvokļu apjomīgs izvērtējums
 • Lietotāja individuālie iestatījumi tiek saglabāti automātiski, migrācija pat pēc atjaunināšanas
 • Ierīču un komponentu kļūdu analīze
 • Apsildes lietotnes funkciju kontrole
 • Atbalsts, pirmoreiz uzsākot apsildes lietotnes izmantošanu
 • Integrēts rezultātu protokols pirmreizējās ekspluatācijas uzsākšanas nobeigumam un diagnostikas procesiem

Jaunās īpašības:

 • Parāda kļūdas kodu, ieskaitot papildu sistēmas parametru jaunajām apsildes ierīcēm ar CAN komunikāciju
 • Vadības ierīcēm iespējama speciāla ADR konfigurācija
 • EasyStart Web programmaparatūras atjaunināšana
 • EasyStart Pro vadītas un datora atbalstītas apsildes sistēmas profesionāla un nākotnes prasībām atbilstoša pirmreizējā ierīkošana
 • EasyStart Pro parametru piešķiršana (piem., lietotāja iestatījumi, tādi kā pulksteņa laika formāts, temperatūras mērvienība utt.)
 • EasyStart Pro parametru datu kopu saglabāšana un atkārtota izmantošana
 • EasyStart Pro parametru piešķiršana (valodas izvēle, līdztekus angļu un vācu valodai pieejamas vēl 25 citas valodas)

EasyScan segments: