Skip navigation

3. Ražošana

Noslēdzošā ražošanas plānošana atkal notiek, ņemot vērā jūsu prasības un vēlmes. Tiek definēts un apstiprināts ražošanas process un laika grafiks. Jau šajā pašā etapā tiek uzsāktas jūsu tehniķu vai servisa partneru apmācības, lai apmierinātu klientu prasības. Ja nepieciešams, tiek sagatavotas ekspluatācijas instrukcijas, rokasgrāmatas un rezerves daļu saraksti, lai bez aizķeršanās varētu veikt ieviešanu tirgū.

atpakaļ