Skip navigation

Vadības elementi

Katram pielietojumam programmā ir paredzēta piemērota vadības pults – autonomās apsildes sektorā mēs piedāvājam pat mobilus vadības elementus līdz pat apsildes iekārtu vadībai no viedtālruņa lietotnes. Lai garantētu nemainīgu temperatūru, mēs varam integrēt gan autonomo apsildi, gan gaisa kondicionēšanas iekārtas, tas atkarīgs no pielietojuma specifikas. Šādu termiskās vadības sistēmu var konfigurēt tikai ar vienu vadības pulti.