Skip navigation

Kompleksas gaisa kondicionēšanas iekārtas no viena ražotāja – no gaisa kondicionēšanas iekārtas uz jumta līdz vadības koncepcijai

Efektīvā transportlīdzekļa kondicionēšanas iekārtā ietilpst gan apsildes, gan dzesēšanas komponenti – prasības, kurām Eberspächer kā termiskās vadības speciālists spēj piedāvāt efektīvus risinājumus. Ir tādas jomas, kur visiem gaisa kondicionēšanas risinājuma elementiem jābūt vienkāršiem un robustiem. Pie tādām var nosaukt speciālo pielietojumu sektoru Special Applications. Visi mūsu produkti – no gaisa kondicionēšanas iekārtas uz jumta līdz vadības koncepcijai – tāpēc pārliecina ar savu ļoti augsto kvalitāti un ir optimāli sagatavoti netraucētai kopdarbībai. Atlasīti no liela daudzuma komponentu, tie tiek apvienoti jums piemērotās sistēmās un individuāli konfigurēti jūsu vajadzībām.