Zum Inhalt springen

Pielietojuma piemērs preču pārvadātājā

Labs piemērs mūsu sniegumam komplekso gaisa kondicionēšanas iekārtu jomā ir jaunā digitālā HVAC vadības pults. Modernajā un saprotamajā vadības panelī var veikt visus svarīgākos sistēmas iestatījumus. Apsildes ierīce, kondicionēšanas iekārta un ventilators tiek vadīts pilnīgi automātiski atkarībā no iestatītās temperatūras.


Termiskā vadība: apsilde un dzesēšana

Ievietot pielietojuma piemēra attēlu

Plašāka informācija:

Vadības elementi

atpakaļ