Skip navigation

Glābšanas transportlīdzekļi un medikamentu transports

Lai izpildītu likumā ietvertos klimatisko apstākļu un higiēnas kritērijus, glābšanas transportlīdzekļos var integrēt gan apsildi, gan kondicionēšanas iekārtas. Glābējiem tiek izveidoti labi darba apstākļi un pacientu nodalījumā nodrošināta likumā paredzētā temperatūra – var strādāt jebkuros laika apstākļos un jebkurā gadalaikā! Līdzīgi kā preču pārvadāšanas transportlīdzekļos, arī medikamentu transportā vienmēr tiek uzturēti prasītie transportēšanas apstākļi medikamentiem un vielām, ko iespaido temperatūra.