Zum Inhalt springen

Juridiskas norādes

Eberspächer priecājas, ka apmeklējāt šo tīmekļa vietni un izrādījāt interesi par mūsu uzņēmumu un ražotajiem produktiem.

Datu aizsardzība
Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, mūsu tīkla serveri saglabā standarta IP adresi, ko jums piešķīris interneta piekļuves sniedzējs, kā arī tīmekļa vietni, no kuras jūs sākāt apmeklējumu, pie mums apmeklētās tīmekļa vietnes un datumu.

Iespējams, jums tiks lūgts norādīt personisku informāciju. Atbildes uz jautājumiem ir brīvprātīgas.
Visi personas dati, kas ievākti Eberspächer tīmekļa vietnēs, neprasot īpašu apstiprinājumu no jūsu puses, tiek vākti, apstrādāti un izmantoti vienīgi tehniskās administrācijas, tirgus izpētes, līguma izpildes un/vai jūsu pieprasījuma apstrādes nolūkos, piem., produkta informācijas nosūtīšanai un/vai servisa piedāvājumu izplatīšanai; iespējams, tie tiks nodoti tālāk Eberspächer grupas ietvaros. Eberspächer garantē, ka tiks ievērota jūsu datu konfidencialitāte atbilstoši spēkā esošajiem Vācijas noteikumiem par datu aizsardzību. Jūs jebkurā laikā varat iesniegt protestu pret savu personas datu izmantošanu reklāmas vai tirgus un viedokļu izpētes nolūkos vai pieprasīt izziņu par saglabātajiem datiem. Pretenzijas, kā arī pārējo kritiku vai jautājumus par datu aizsardzību jūs varat nosūtīt arī uz e-pasta adresi info[at]transbaltija.lv.

Sīkdatnes
Lai varētu izsekot jūsu iecienītākajām tēmām, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, un tādējādi nepārtraukti optimizēt saturu atbilstoši jūsu individuālajām vēlmēm, Eberspächer izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras no tīmekļa vietnes tiek saglabātas jūsu cietajā diskā. Tās dod iespēju identificēt jūsu datoru, bet neievāc un nesaglabā jūsu personiskos datus. Sīkdatnes nenodara nekādu kaitējumu jūsu datoram un nevar saturēt vīrusus. Izmantojot interneta pārlūka iestatījumus, jūs jebkurā laikā varat aizliegt saglabāt sīkdatnes savā datorā. Tad zināmos apstākļos tīmekļa vietnes darbība var būt ierobežota.

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, akciju sabiedrības Google Inc. („Google“) tīkla analīzes pakalpojumu. Google Analytics izmanto tā sauktās „Cookies“, teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu datorā un ļauj analizēt, kā jūs lietojat tīmekļa vietni. Sīkdatņu sniegtā informācija par tīmekļa vietnes izmantošanu (ieskaitot IP adresi) tiek pārsūtīta uz Google serveri Amerikas Savienotajās Valstīs un tur saglabāta. Google šo informāciju izmanto, lai izvērtētu, kā jūs lietojat tīmekļa vietni, un sagatavotu vietnes īpašniekam pārskatu par tīmekļa vietnē notikušajām aktivitātēm, lai varētu sniegt vēl citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes un interneta izmantošanu. Arī Google zināmos gadījumos var nodot šo informāciju trešajai pusei, ja tas ir atļauts likumā vai arī Google ir uzticējusi šo datu apstrādi trešajai pusei. Google nekādā ziņā nesaista jūsu IP adresi ar citiem Google rīcībā esošiem datiem. Ar atbilstošu iestatījumu sava pārlūka programmatūrā jūs varat aizliegt instalēt sīkdatnes, tomēr jābrīdina, ka šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas tīmekļa vietnes funkcijas pilnā apjomā. Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka Google apstrādā par jums ievāktos datus iepriekš aprakstītajā veidā un iepriekš minētajos nolūkos.

Datu ievākšanai un saglabāšanai var iebilst jebkurā laikā (iedarbība izpaudīsies turpmākajos apmeklējumos), deaktivizējot pievienojumierīci Add-on. Runājot par analīzes rīku, kas nosaka pilnu IP adresi, vēlamies norādīt, ka šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics ar paplašinājumu "_anonymizeIp()", tāpēc IP adreses tālāk tiek apstrādātas vienīgi saīsinātā formā, lai izslēgtu tiešu saistību ar personu.

Autortiesības
© 2019 Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG, Eslingene, Vācija, uz visām šīs vietnes lapām.

Visas tiesības paturētas.
Tekstu, attēlus, diagrammas, skaņu, animācijas un videofilmas, kā arī šo elementu izkārtojumu Eberspächer tīmekļa vietnē aizsargā autortiesības un citi likumi par aizsardzību. Šīs tīmekļa vietnes saturu nedrīkst kopēt, izplatīt, labot vai darīt pieejamu trešajai pusei komerciālos nolūkos. Dažās no Eberspächer tīmekļa vietnes lapām ir ievietoti attēli, uz kuriem attiecas trešās puses autortiesības.

Preses attēlus drīkst izmantot vienīgi redakcionāliem mērķiem par Eberspächer grupu veidota žurnālista raksta ietvaros, norādot avotu "Eberspächer". Par attēla pārpublicēšanu nav jāmaksā honorārs. Tāpēc vēlamies no drukātās preses medijiem vienu autoreksemplāru, bet no elektroniskajiem medijiem (internets) īsu informāciju. Lai attēlus izmantotu citām/ komerciālām vajadzībām, iepriekš jāsaņem rakstiska atļauja no Eberspächer preses dienesta.

Bez garantijas
Tīmekļa vietne tika sagatavota ar vislielāko rūpību. Neskatoties uz to, Eberspächer nevar garantēt kļūdu neesamību un ietvertās informācijas precizitāti. Tīmekļa vietnes informācija arī neatspoguļo nepārprotamu un/vai patstāvīgi apstiprinātu garantiju. Eberspächer izslēdz jebkādu atbildību par zaudējumiem, kas tieši vai netieši radušies no tīmekļa vietnes izmantošanas, ja vien tā nav saistīta ar tīšu nodomu vai rupju nolaidību no Eberspächer puses. Vieglas nolaidības gadījumā Eberspächer atbild vienīgi tad, ja tiek pārkāpti svarīgi līguma pienākumi, un aprobežojas ar iepriekš paredzamiem tipiskiem zaudējumiem.

Bez licences
Eberspächer vēlas iepazīstināt jūs ar inovatīvu un informatīvu tīmekļa vietni. Ceram, ka tīmekļa vietne jums patika tikpat labi kā mums pašiem. Vietnē publicētais intelektuālais saturs kā patenti, zīmoli un autortiesības ir aizsargāts. Tīmekļa vietne nepiešķir licenci Eberspächer vai trešās puses intelektuālā īpašuma izmantošanai.

Saites
Saturs citu firmu vai trešās puses tīmekļa vietnēs, kuras jūs varat atvērt ar mūsu mājaslapā izvietotajām saitēm, atrodas ārpus Eberspächer ietekmes sfēras, tāpēc mēs nevaram uzņemties atbildību par šo saturu. Tāpēc Eberspächer nepārprotami paskaidro, ka ar saiti savienotajās lapās ievietotais saturs nepieder uzņēmumam Eberspächer. Par zaudējumiem, kas radušies no svešo lapu izmantošanas, atbild vienīgi lapas īpašnieks, par kuru informē norāde. Par apvienības uzņēmumu interneta lapām atbild vienīgi apvienības uzņēmumi.

Produkti un cenas
Dati par tīmekļa vietnē ietverto produktu piegādes komplektāciju un pakalpojumu apjomu, izskatu, cenām, izmēriem un svaru atbilst tam laikam, kad attiecīgās lapas tika redakcionāli apstiprinātas, un tie balstās uz Vācijas tirgus iezīmēm. Tāpēc paturētas tiesības veikt izmaiņas. Norādītās cenas ir mūsu līgumpartneriem rekomendētās cenas, kas nav obligātas. Tāpēc uzziniet no tirgotāja sava izvēlētā produkta pašreizējo pārdošanas cenu.

Valstu specifiskās konstrukcijas
Globālā tīmekļa starptautiskā izplatība nosaka, lai šajās lapās tiktu ņemti vērā produkti vai pakalpojumi, kas citās valstīs ārpus Vācijas nav, pagaidām vēl nav vai ir pieejami ar citu nosaukumu un citādu konstrukciju. Apskatiet, vai jūsu valstī darbojas kāda no filiālēm, un vērsieties tieši tur, ja nepieciešams.


Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen/Vācija
info[at]eberspaecher.com